Sverige

Historia Om London's Aldasta Restaurang Och Dess Privata Matsalar

Samma ar som Napoleon paborjade sitt falttag i Egypten lovade Thomas Rule sin fortvivlade familj att han skulle saga farval till sitt oberakneliga forflutna och stadga sig. Strax dar efter oppnade han en ostronbar i Covent garden. Till sin familjs stora forvaning visade sig foretaget inte bara bli framgangsrikt utan aven varaktigt. samtida forfattare lovsjong snart Rules porter, pajer och ostron samt kommenterade de snobbar, overlagsna genier och rumlare som utgjorde dess klientel.

Rules; London’s aldsta restaurang och en av de mest beromda i varlden blomstar fortfarande. Under alla dess 210 ar (styrda av nio monarker) har restaurangen endast agts av tre familjer. Strax fore forsta varldskriget hade Charles Rule, en attling till grundaren, tankarna pa att flytta till Paris. Av en ren tillfallighet motte han Tom Bell, en brittisk medborgare som agde en restaurang i Paris vid namn Alhambra, och de tva mannen bestamde sig for att byta foretag.

Under kriget var Tom Bell officer i det kungliga flygforbandet och han lamnade Rules huvdservitor som hade tjanstgjort hos Charles Rule i mange ar att driva restaurangen. 1984 salde Tom Bell’s dotter Rules till dess nuvarande agare, John Mayhew. Rules har idag over 150 sittplatser i de tre vaningarna 100 anstallda och serverar i genomsnitt 350 personer om dagen vilket innebar ca 125,000 personer per ar.

Rules serverar traditionell engelsk mat nar den ar som bast och till ett overkomligt pris. Specialiteterna utgors av klassiskt vilt, ostron, pajer och puddingar. Rules har lyckan att aga en egendom i High Pennines “England’s sista vildmark” kan utfora sin egen kvalitetskontroll samt bestamma hur villebraden skall behandlas.

Ett Stjarnupplyst Forflutet

Genom dess langa historia har Rules bord altid varit fulla av forfattare, artister, jurister, journalister och skadespelare. Restaurangen har ofta besokts av stora litterara talanger sasom Charles Dickens, William makepeace Thackeray, John galsworthy och H.G.Wells. Rules har ochsa beskrivits i noveller av Rosamund Lehmann, Evelyn waugh, Graham Greene, John Le Carre, Dick Francis, penelope Lively och Claire Rayner.

Skadespelarna och skadespelerskorna som har passerat Rules utgor en legion. Genom artiondena har Rules varit ett inofficiellt “gront rum” for underhallningsvarlden representerad av henry Irving till Laurence Olivier och den engelska scenhistorien smyckar vaggarna. Filmindustrin har ocksa bidragit med en fornamliga lista av besokare sasom Buster Keaton, Charles laughton, Clark gable, charlie Chaplin och John Barrymore.

Det forflutna lever kvar pa Rules och kan beskadas pa vaggarna runt omkring Dig bokstavligen fangat i hundratals ritningar, malningar och teckningar. John betjeman davarande hovskald beskrev bottenvaningens interior som unik och oersattbar och som en del av London’s litteratur och teaterliv.

Private Matsalar

Dessa historiska rum kan reserveras for bade lunch och kvallsbruk och for alla slags privata evenemang sasom mottagningar, supeer t ex fore eller efter ett teaterbesok och for moten.

John Betjeman Rum for sallskap pa upp till 10 personer

Graham Greene Rum for sallskap pa upp till 18 personer

Graham Greene, en frivillig landsflykting fah England som tillbringade en stor del av sitt liv i sodra Frankrike valde att fira sina fodelsedagar i den mest brittiska av miljoer namligen Rules. Han forvissade sig om att besoka restaurangen varje gang han atervande till London och restaurangen finns omskriven i mange av hans bocker t ex i “The End of the Affair”. Brev fran Graham Greene rum och vittnar om Rules langa och lyckliga forbindelse med den man som allmant ansetts vara den mest betydande engelskaforfattaren under 1900-talet.

Ingen dyr hyra – och vi forsoker alltid att ackommoder er aven vid kort noms.

VILTGUIDE..VILT AR BRA FOR DIG

I dagens halsomedvetna klimat ansese vilt allt mer vara att alternativ till de intensivt uppfodda tamdjuren som fullmatats med antibiotika. De vilda djuren lever ett magert halsosamt och fritt kringstrovande liv vilket ger en lag fett och kolesterolhalt. De flesta villebraden har en fetthalt pa 5-7% medan lammets fetthalt uppgar till 25% och ett stycke prima biff kan innehalla hela 45% fett.

Nar du ater vilt tillsammans med t ex en gronsakspure pa Rules intar du en maltid som inte bara ar lag i fett och kolesterolhalt utan ocksa rik pa fiber och protein. Kott fran vilt erbjuder fina och varierande smaker vilka reflekterar den foda som djuren ater medan tamdjur och burhons har en ganska srag arom. Eftersom Rules har egna jaktmarker kan restaurangen utfora sin egen kvalitetskontroll och bestamma hur villebraden skall behandlas t ex hur lange de skall hangas eller rokas innan de serveras pa restaurangen.

Genom att roka det vilda kottet over ekflis kan Rules erbjuda vilt med t ex inlagd frukt aret runt tillagat efter recept av hushallerskan pa Rules egendom.

Vilt betraktades en gang som mat for lagadeln men erbjuds nu som ett halsosamt alternativ till alla besokare pa Rules.

KLASSISK KOKKONST FOR VILT

RIPA Den roda ripan finns endast pa storbritanniens hedar. Ripan lever pa ljung vilket ger den mycket rika och delikata viltsmaken. Slaktingar i ripfamiljen ar: blackcock (orre), kaperkaille (tjader) och Ptarmigan (fjallripa).

RAPPHONA Den grabenade rapphonan ar typisk for storbritannien och norra Europa och manga menar att den har battre arom an den vanligare rodbenade rapphonan.

Rapphonan ar den vilda fagel som har den finaste smaken och som darfor rekommenderas till personer som inte en ar fortjusta i den mer utpraglade viltsmaken.

FASAN Fasanen har en behagligt mild viltsmak och lite fett, speciellt tidigt pa sasongen, vilket ger farre kalorier. Den ar ett underbart alternativ till de andlosa kycklingratterna som ofta erbjuds

BACKASIN Backasinen ar en liten langnabbad fagel med en smak liknande skogssvamp. Den ar vanlig i hela storbritannien och lever i trask, mossar och pa fuktiga betesmarker. Den anses vara en stor delikatess och ger upphov till manga valsmakande ratter.

KVICKAND Kvickanden ar en vacker liten and som ar bast kokt och som har en delikat viltsmak. Den ar sarskilt god runt jul.

RADJUR OCH HJORT Man har atit radjur och hjort i storbritannien sedan romartiden. Red Deer ar en skotsk hjort medan Roe Deer ar ett engelskt radjur med ljusare kott. Radjuret har den basta smaken och konsistensen och ar pa alla satt overlagset andra arter. Ungdjur dvs yngre an tva a har en extremt lag fetthalt (under 7%) av vilket det mesta ar fleromattat. Detta skall jamforas med oxkott som har en generell fetthalt pa ca 20% och lammkott med en fetthalt pa ca 25% proteinhalten (33%) ar hog. Radjuret och hjorten ar pa grund av den laga fett och kolesterolhalt en valdigt bra ur halso och naringssynpunkt.

MORKULLA Morkullan ar en medelstor vadare med lang och rak nabb. Den foredrar fuktig skogsmark med lag vaxtlighet och ar vanlig i hela England. En ratt gjord pa morkulla ar en ratt for en kung. Backasin och morkulla ar valdigt sallsynta hos vilthandlare och ar ocksa hogt prissatta bland jagare.

VILDAND Den vanligaste av vildanderna ar grasanden. Grasanden vilar pa strandkanter under dagarna och flyger till insjoar pa natterna for att soka foda. Smaken ar jordaktig och f aglarna ar magra (inte feta som tamanderna).

KANIN OCH HARE. Kanin var en gang en hogt prisad delikatass uppfodd for den rike mannens bord. Vildkaninen ar mindre an den tama kaninen och har en mild viltsmak. Den ar mager, nastan fettfri och innehaller inte nagra tillvaxtbeframjande kemikalier eller mattillsatser. Kaninen har samma fordelar som kycklingen men utan de problem som foljer med massproducerand industrimat. haren ar betydligt storre med mokt kott och en mer utpraglad viltsmak.

FISK

VILD LAX Aven om kvaliteten pa den odlade laxen stadigt forbattras kan den vara mycket oljig. En vild fisk som har simmat i Atlanten har rejala muskler, mindre fett och har fatt en varierad och naturlig kost. Fargen ar ljusrosa och kottet har en mer utpraglad smak.

VILD HAVSFORELL Den vilda havsforellen ar beslaktad med backforellen men lever i haver och har pga av sin skaldjursdiet ett fast rosa kott. Manga gourmeer anser att fisken har en overlagsen smak jamfort med laxen. Lagg marke till att en odlad forell som har vaxt till ratt storlek ar rod i kottet pga att den har fatt paprika i sin foda.

KRAFTOR FRAN LARTINGTON HIGH LAKE PA RULES RGENDOM

KRAFTOR Ett farskvattens skaldjur som kan beskrivas som en liten hummer. Under de forsta aret byter dom skal sjutton till arton ganger och ar darfor atbar redan vid tva till tre ars alder. Att fanga kraftor pa manljusa sommar natter vid Lartington High Lake ar varje kraftfiskares drom. For mig ar kraftor mer an ett skaldjur, det ar nagot speciellt; ett vardefullt minne som assosieras med rent klart vatten. och inte att forglomma aven en trott gammal man blir mer vital om du ger honom kraftor fran Lartington.