Norsk

Historien Om London's Eldeste Restaurant Og dens Private Stuer

Det samme aret som Napoleon begynte sitt felttog i Egypt lovte Thomas Rule sin fortvilte familie at han skulle si farvel til sin brokete fortid og sla seg til ro.

Ikke for hadde han sagt det sa hadde han apnet en ostersbar i Covent Garden. Til sin families store overraskelse viste dette seg a vaere et bade fremgangsrikt og langvarig foretak. Samtidens forfattere var raske til a lovsynge Rules portviner, paier og osters, samtidig som de merket seg restaurantens snobbete, jalete og overlegne intellektuelle klientel.

Rules Londons eldeste restaurant og en av verdens mest beromte, fortsetter a blomstre. Under hele dens ekistens, over 210 ar, under ledelse som de har vaert av ni ulike monarkier, har restauranten vaert eiet kun av tre familier. Like for utbruddet av forste verdenskrig hadde Charles Rule tenkt seg a flytte til Paris. Ved en tilfeldighet traff han Tom Bell, en brite, som eide en restaurant i Paris ved navn Alhambra. De to bestemte seg for a bytte restauranter. Under krigen tjenestegjorde Tom Bell i flyvapenet, the Royal Flying Corps, og overlot derfor den daglige driften av restauranten til Charles Rule hovmester gjennon mange ar. I 1984 solgte Tom Bells datter restauranten videre til den navaerende eieren, John Mayhew. Rules har idag over 150 sitteplasser fordelt pa tre etasjer, 100 ansatte og serverer i giennomsnitt 350 personer per dag, det vil si 125,000 gjester per ar.

Rules serverar tradisjonell, engelsk mat pa sitt beste og til en overkommelig pris. Restaurantens spesialiteter bestar av klassisk vilt, osters, paier og desserter. I tillegg har Rules sin egen eiendom i High Pennines, ofte beskrevet som Englands siste villmark, detter gir de ansatte muligheten til a utfore relevante Kvalitetskontroller og til a bestemme hvorledes viltbestanden best vedlikeholdes.

En Celeber Fortid

Opp gjennom sin lange historie har bordene pa Rules alltid vaert fulle av forfattere, artister, advokater, journalister og skuespillere. I tillegg til at restauranten ofte har hatt besok av store litteraere talenter som Charles Dickens, William Makepeace Thackeray, John Galsworthy og H.G.Wells, sa har den ved flere anledninger vaert omtalt i romaner skrevet av, blant annet, Rosamund Lehmann, Evelyn Waugh, Graham Greene, John Le Carre, Dick Francis, Penelope Lively og Claire Rayner.

Mangfoldige er de skuespillere og skuespillerinner som har besokt Rules. Gjennom tiar har restauranten dessuten vaert et uoffisielt “gront room” for underholningsverden, fra Henry Irving til Laurence Olivier og historien om den engleske scenehistorien pryder restaurantens vegger.

Fortiden fortsetter a leve videre pa Rules og bevis pa dette ser man pa de uttallige malinger, tegninger og karikaturer som henger pa veggene. John Betjeman, tidligere hovskald, beskrev interioret i restaurantens forste etasje som unik og uerstattelig og som en del av Londons litteratur-og teaterliv.

Rules Private Stuer

The John Betjeman Room for selskap opp til 10 personer

I 1971, under en offentlig horing, the GLC Public Inquiry, da Rules var truet med nedrivning i samband med utviklingen av Covent garden, talte John betjeman, i meget overbevisende sprak, restaurantens sak, Gjengivelsen av hans bevisfering finnes i dette rommet.

The Greene Room for selskap opp til 18 personner

Selv om Graham Greene levde store deler av sitt liv i Frankrike forsatte han a feire sine gebursdager i de utpregete engelske omgivelsene pa Rules. Foruten alle hans gebursdager sa var han en sikker gjest pa restauranten hver gang han var pa gjennomreise i London, noe som man ofte finner gjenfortalt i hans boker. Brev fra bade ham og hans soster, Elizabeth, pryder veggene i dette rommet som er oppkalt etter ham.

Ingen avgifter for leie av private stuer – vi gjor alt vi kan for a tilredsstille Deres onsker uansett hvor lang eller kort forvarsel vi far.

VILTGUIDE VILT ER SUNT FOR DEG

I dagens helsebevisste samfunn regnes vilt, mer og mer, som et godt alternativ til kjott fra dyr som kun har vaert avlet opp til slakt, og som ofte er pumpet fulle av antibiotika. Disse ville dyrene lever pa en mager og helseriktig kost. Dette, i tillegg til at de er frittgaende gjor at kjottet inneholder kun lave mengder av fett og kolesterol. I hovedsak ligger fettandelen pa viltkjott mellom fem og syv prosent, sammenlignet med lam som ligger pa 25 prosent og et stykke biff som kan inneholde sa mye som 45 prosent fett.

Nar du spiser vilt sammen med, for eksempel, en gronnsakspurre pa Rules, inntar du ikke bare et maltid som er lavt i kalorier og i kolesterol, men ogsa et maltid som inneholder mye fiber og protein. Det kan ogsa legges til at i motsetning til kjott fra oppdrettsdyr, som har en tendens til a vaere forutsigbar i smaken, sa tilbyr viltkjott fine og varierte smaker som reflekterer en variert kost fra dyr som har levet frittgaende.

Fordi Rules har sine egne jaktmarker sa har restauranten ogsa muligheten til a utfore sine egne kvalitetskrontroller, og selv a bestemme hvorledes kjottet skal behandles, for eksempel, for det serveres pa restauranten. I og med at Rules har sitt eget rokeri gir dette restauranten til a tilby sine gjester vilt hele aret rundt, servert med, for eksempel, konservert frukt laget etter oppskrifter fra eiendommens egen husholderske.

Vilt, som en gang i tiden ble betraktet som mat for adelen tilbys na til alle gjester pa Rules som et sunt og helseriktig alternativ.

KLASSIK KOKEKUNST FOR VILT

BEKKASIN. Dette er en liten, langnebbet fugl med en smak som ligner skogsopp. Bekkasinen er en vanlig fugl som finnes i hele storbritania og som trives best i sumpete omrader, i myrlendt terreng og pa de fuktige heiene. Den ansees a vaere en stor delikatesse som gir opphav til flere gode retter.

FASAN Fasanen har en behagelig og mild viltsmak samtidig som dens kjott inneholder lite fett, hvilket betyr faerre kalorier. Dette er et meget godt alternativ til de endelose kyllingrettene som ofte tilbys.

KANIN & HARE Kanin var, en gang i tiden, en hoyt priset delikatesse, oppdrettet kun for den rike mannens bord. Villkaniunen er mindre i storrelse enn den tamme og har en mild viltsmak. Den er mager i kjottet, nesten fettfri, og inneholder ingen voksforfremmende kjemikalier eller mattilskudd. Kaninkjottet har de samme fordeler som kyllingen, men uten de problemene som folger i kjolevannet av masseprodusert industrimat.

KRIKKAND Krikkanden er en vakker, liten and med en delikat smak, som er best kokt. Den er spesielt god rundt juletider.

RUGDE Dette er en mellomstor vadefugl med et langt og rett nebb. Rugdefuglen, som finnes stort sett i hele storbritania, foretrekker fuktig skogmark med lav vegetasjon. En rett laget pa denne fuglen sies a vaere en rett tilberedt en konge. Bekkasin og rudgefugler kan vaere meget vanskelige a oppdrive hos viltforhandlere og de er ogsa hoyt prissatte blant jegere.

RYPE Den rode rypen finnes kun pa de britiske heiene. Deres fode bestar av lyng som gir dem deres saerpregede viltsmak. Andre typer innenfor rypefamilien: Blackcock (orrfugl), Capercaillie (Tiur), Ptarmigan (Fjellrype).

RADYR & HJORT Vilkjott har vekt spist i storbritania siden romertiden. Red Deer er en skotsk hjort mens Roe Deer er et englesk radyr med lysere kjott og med en noe mindre fremtredende smak. Radyret ansees a ha den beste smaken og den beste konsistensen, og er, i kort, overlegen de andre artene. Ungdyr, det vil si, yngre enn to ar, inneholder meget lite fett, under syv prosent, i tillegg til at mesteparten er flerumettet. Dette kan sammenlignes med biffkjott som, generalt, har et fettinnehold pa circa 20 prosent. Proteininneholdet pa 33 prosent er ogsa hoyt. Ut fra helse og naeringssynspunkt er bade radyr of hjort et meget bra valg, forst og fremst pa grunn av den lave fett og kolesterol mendgen

VILLAND Den vanligste av villendene er gressanden. Pa dagen viler den langs strandkanten, og pa kvelden flyr den til innsjoen hvor den finner fode. Fuglen har en smak som minner om jordsmonn, og har i motsetning til tamanden et magert kjott.

AKERHONE Den grabente akerhona er typisk for storbritania og nordeurope. Mange mener at dern har en mer tiltalende aroma sammenlignet med den mer vanlige, rodbente akerhona. Akerhona er den av de ville fuglene som sies a ha den fineste smaken og rekommenderes derfor ofte til personer som ikke er sa begeistret for den mer fremtredende viltsmaken.

FERSK OG SALTVANNFISK

VILLAKS Selv om kvaliteten pa oppdrettslaks stadig vekk forbedres kan den fortsatt vaere noe oljete. En villaks som har svomt i Atlankerhavet har faste muskler, mindre fett og har spist en variert og naturlig kost. Den er lyserosa i fargen og kjottet har en mer fremtredende smak

SJOORRET Vill sjoorret er naert beslektet med annen type orret, men er pa grunn av sin skalldyrsdiet fast og rosa i kjottet. mange gourmeer anser at sjoorreten er overlegen laksen i smak. Legg merke til at oppdrettsoorreten som har vokst seg til riktig storrelse er rod i kjottet fordi dens diet inneholder paprika.

KREPS FRA LARTINGTON HIGH LAKE PA RULES EIENDOM

KREPS Et ferskvannsskalldyr som ofte beskrives som en liten hummer. Under det forste aret, alene, bytter de skall 17 til 18 ganger og kan spises allerede ved to til tre ars alder. A fange Kreps under manelys sommerhimmel ved Lartington High Lake er eiendommens viltfogds drom. “For meg er Kreps mer enn et skalldyr, der er noe helt spesielt; et verdifullt minne som bringer asosiasjoner av rent og speilbankt vann. Og ikke til a forglemme, ogsa trott, gammel mann vakner til liv nar han serveres Kreps fra Lartington”.

SPIS VILT FOR DIN HELSES SKYLD FRITTGAENDE OG MED LAVT FETTINNEHOLD

Langt fra Covent Garden i “Englands Siste Villmark”, pa Rules private eiendom, Lartington Hall Park, i naerheten av Barnard Castle, i Teesdale, jaktes det pa Akerhone, Fasan, Villand, Bekkasin, Krikkand og radyr som alle finnes i de naerliggende skoger og daler.

Tidlig pa morgenen eller i skumringen er den beste tiden for a jage and og radyr. Villorret og neon ganger en enslig laks i Teeseleven, som slingrer seg gjennon eiendommen og med Cotherstone Grouse Moor i Bakgrunnen, byr pa vanskelig og utfordrende sportsfiske.